Connecting Business & AI

De AI-hub Noord-Nederland is er voor ondernemers, kennisinstellingen, organisaties en overheden in de noordelijke regio die op nationaal en internationaal niveau willen samenwerken om de mogelijkheden van AI te ontdekken en deze op een betrouwbare manier in willen zetten voor een toekomstbestendige samenleving.

1000+ wetenschappers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

850+
WO-studenten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

1500+ HBO-studenten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

500+
bedrijven

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Toepassingsgebieden

Wat zijn de toepassingsgebieden van AI?

Bouwstenen

Welke thema’s spelen een rol en zijn onze bouwstenen?

Use Cases

Welke projecten zijn er in ontwikkeling?

Nieuws

Bekijk de laatste nieuwsitems op onze nieuwspagina!

Over de AI-hub Noord-Nederland

De AI-hub Noord-Nederland is als een van de zeven regionale hubs aangesloten bij de landelijke AI Coalitie (NL AIC). De hub zet zich in om de AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en initiatieven met elkaar te verbinden. Door middel van landelijke werkgroepen en overleggen tussen de 7 regio’s wordt een nationaal werkplan uitgerold waarin bredere steun gezocht wordt voor goede, zogenaamde high impact programma voorstellen; samen bouwen we aan de projecten van de toekomst in sectoren die voor (Noord) Nederland van belang zijn.

Via de landelijke coalitie en onze regionale hub kan het Noorden optimaal profiteren van de Nationale initiatieven en middelen die beschikbaar gesteld worden. Dat doen we met onze business developers, die samen met partners en organisatie aan de slag gaan om op hun terrein de grootste kansen en uitdagingen te identificeren, samenwerkingspartners te verbinden en projectvoorstellen uit te werken. 

REACT-EU

De AI-hub Noord-Nederland heeft, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en penvoerder van het eerste uur, met succes de subsidieaanvraag ingediend in de REACT-EU tender “van analoog naar digitaal“.   

Met het toekennen van de subsidie door de drie noordelijke provincies en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) kan Noord-Nederland volop meedoen aan de vele nationale en internationale initiatieven die gericht zijn op de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie en daarmee een verdere boost geven aan de digitalisering van het noorden.

Wij werken samen met

Ook samenwerken met AI-hub Noord-Nederland?
Wij kunnen helpen.

Scroll naar top