Home » Geen onderdeel van een categorie » Persbericht Kick off AI-hub Noord-Nederland

Persbericht Kick off AI-hub Noord-Nederland

‘Europese subsidie betekent forse opsteker voor Kunstmatige Intelligentie (AI) in Noord-Nederland’

De AI-hub Noord-Nederland heeft, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en ook penvoerder van het eerste uur, met succes een subsidieaanvraag ingediend in de REACT-EU tender “van analoog naar digitaal “. Met het toekennen van maar liefst 1,5 mln. Euro door de drie noordelijke provincies , Economische Zaken en Klimaat en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) kan Noord-Nederland volop meedoen aan de vele nationale en internationale initiatieven die gericht zijn op de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie en daarmee een verdere boost in de digitalisering van het noorden. De hub heeft zich ten doel gesteld om met behulp van deze gelden minimaal 12 AI-gerelateerde projecten te realiseren in de komende 2 jaar.

“De AI-hub Noord-Nederland wil het bestaande digitale ecosysteem versterken en uitbouwen. Dat betekent dat we naast het aansluiten bij bestaande projecten met AI gerelateerde uitbreidingen, ook een hele reeks nieuwe ideeën en voorstellen willen bundelen tot een aantal grotere (intersectorale) projecten, die een belangrijke impact hebben op het regionale, nationale dan wel het internationale digitale ecosysteem”, aldus Jan Post, Kwartiermaker AI-hub Noord-Nederland en ook hoogleraar Digital Fabrication aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Het gaat er om goede unieke proposities voor het Noorden te definiëren waar andere regio’s in Nederland of Europa van zeggen: daar moet je voor in het Noorden zijn.”

Proeftuin

De organisatie heeft hoge ambities: zo wil de hub dat het Noorden nationaal en internationaal herkend wordt als een proeftuin voor de nieuwste technologieën in sectoren die belangrijk zijn voor de regio, te weten Landbouw, Energie, Industrie, Gezondheid, Water, Maritiem, Veiligheid en Mobiliteit. De organisatie gaat ook het voortouw nemen op het gebied van het delen van data, ontwikkeling van autonome systemen en Predictive Maintenance. Dit alles in samenwerking met het noordelijke bedrijfsleven, de noordelijke kennisinstellingen en andere nationale organisaties, die werken met Artificial Intelligence (AI).

Gedeputeerde Henk Brink, provincie Drenthe; “Door dit mooie en sterke consortium aan partijen wordt het voor NNL mogelijk om innovatiekansen te pakken die er liggen op het digitale (AI) gebied. Samenwerken, elkaar inspireren en samen leren en ontdekken wordt door de AI Hub NNL verbetert en versterkt. De gekozen aanpak en visie vergroot kansen voor het bedrijfsleven, en MKB in het bijzonder, door het creëren van nieuwe waardenketens en verdienmodellen.”

Aansluiting landelijke ambities

De AI-hub Noord-Nederland is als een van de zeven regionale hubs aangesloten bij de landelijke AI Coalitie (NL AIC). Deze zet zich in om de AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en initiatieven met elkaar te verbinden. Door middel van landelijke werkgroepen en overleggen tussen de 7 regio’s wordt een nationaal werkplan uitgerold waarin bredere steun gezocht wordt voor goede, zogenaamde high impact programma voorstellen; samen bouwen we aan de projecten van de toekomst in sectoren die voor (Noord) Nederland van belang zijn. Via de landelijke coalitie en de regionale hub kan het Noorden optimaal profiteren van de Nationale initiatieven en middelen die via het groeifonds beschikbaar gesteld worden.

Scroll naar boven
× WhatsApp met ons!