Home » Nieuws » Meer dan 10 miljoen euro voor Mensgerichte AI-onderzoek in ELSA Labs

Meer dan 10 miljoen euro voor Mensgerichte AI-onderzoek in ELSA Labs

NWO en de Nederlandse AI Coalitie hebben de NWA-call ‘Mensgerichte AI voor een inclusieve samenleving – naar een ecosysteem van vertrouwen’ gelanceerd. Na een toetsing door een onafhankelijke NWO beoordelingscommissie zijn vijf projecten gehonoreerd. Onderzoekers uit kennisinstellingen en publieke en private organisaties gaan in ELSA Labs bijdragen aan kennis voor de ontwikkeling en de toepassing van betrouwbare, mensgerichte AI. In totaal hebben de projecten meer dan 10,9 miljoen euro toegewezen gekregen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen co-creatieve omgevingen. Deze zogenoemde ELSA Labs (‘Ethical, Legal and Societal Aspects’) zijn de plekken waar onderzoek naar technologische ontwikkelingen in samenhang met ethische, juridische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen plaatsvindt. Het onderzoek op basis van de NWA-call ‘Mensgerichte AI voor een inclusieve samenleving’ moet de ontwikkeling ondersteunen van technologische innovaties die publieke waarden en grondrechten borgen, mensenrechten respecteren – waar mogelijk versterken – en op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Het onderzoek draagt aldus bij aan de bouw aan een ecosysteem van vertrouwen.

De projecten hebben een looptijd van vijf tot zes jaar. De toewijzingen zijn verdeeld over vier categorieën: Defensie, Justitie en Veiligheid, Cultuur en Media, en overige maatschappelijke uitdagingen. Overkoepelend hebben ze allemaal de ‘Economie en Binnenlands Bestuur’ thematiek. Deze projecten gaan samen een netwerkproject indienen in juni 2022. Dit netwerkproject heeft als doel het generaliseren van de onderzoeksresultaten en het opschalen van de oplossingen van de verschillende ELSA Labs, een learning community te genereren en een blauwdruk van een ELSA Lab te maken.

Initiatiefnemers van de call zijn de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Defensie, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Scroll naar boven
× WhatsApp met ons!