Home » Agenda » Vervolgstappen AI in de Industrie “Onderhoud als aanjager van digitalisering”

Vervolgstappen AI in de Industrie “Onderhoud als aanjager van digitalisering”

Foto: Business Developer Bart Beima | Tovertijdlijn doosje | Break-out sessie AI-Congres

Vervolgstappen AI in de Industrie
“Onderhoud als aanjager van digitalisering””

De afgelopen periode hebben we in diverse settings al veel gesproken over AI en digitalisering binnen de industrie in Noord-Nederland. Dit onderwerp kwam onder andere aan bod tijdens de Break-out sessie “Onderhoud als aanjager van digitalisering” tijdens Hét AI-Congres van 28 oktober j.l. in het Forum te Groningen. Tijdens de Break-out sessie is gesproken over de lopende of nog op te starten projectinitiatieven. Denk hierbij aan het landelijke “Predictive Maintenance” project met regionale use cases en de regionale valorisatieprojecten via SNN maar ook de Learning community “Smart Sustainable mAIntenance”.

Met alle uitdagingen van het heden die er zijn, hebben we elkaar nodig. Graag willen wij vanuit de AI-hub Noord-Nederland gezamenlijk met jullie werken aan (nieuwe) projectvoorstellen waar we allemaal van kunnen leren en daarmee de Noord Nederlandse industrie vooruit helpen. Dit jaar nog willen we de eerste stappen zetten om tot consortia vorming en projectvoorstellen te komen. We worden hierbij onder andere ondersteund door Prof. Dr. Ing. Jan Post en TNO. Begin volgend jaar gaan we verder met het concreet ontwikkelen van de verschillende projecten. Nu de inhoud in!

 

Agenda:

Inloop: 09:00 – 09:30 uur

  • Digitaliseringsprogramma Industrie Noord-Nederland
  • Update Industrie + terugblik op het congres
  • Financieringsmogelijkheden en proces
  • Inbrengen cases digitalisering in de industrie (vb. Data delen)
  • Inbrengen cases rondom thema “Smart Sustainable mAIntenance” (oa predictive maintenance)
  • Human Capital – o.a. het Learning Community concept “Smart Sustainable mAIntenance”. (leren, werken, innoveren)

Waar: Bytesnet, De Bunders 1, Groningen

Wanneer: Dinsdag 13 december

Tijd: 09:00 – 12:00 uur 

 

Event informatie

Scroll naar boven
× WhatsApp met ons!