Home » Agenda » Vervolgsessie AgriFood “Veilig data-delen, is er een Data-Delta-Plan nodig?”

Vervolgsessie AgriFood “Veilig data-delen, is er een Data-Delta-Plan nodig?”

Foto: Business Developer René Langevoort | Break-out sessie AI-Congres

Vervolgsessie AgriFood “Veilig data-delen, is er een Data-Delta-Plan nodig?”

De afgelopen periode hebben we in verschillende settings gesproken over de thema’s “Data Verbinden Bodem En Mens” en “Korte keten en schaalbaar” binnen het domein AgriFood. Deze onderwerpen kwamen ook aan bod tijdens twee van de 16 Break-out sessies tijdens Hét AI-Congres van 28 oktober j.l. in het Forum te Groningen.

Op dinsdag 31 januari organiseren wij vanuit de AI-hub Noord-Nederland een vervolgsessie voor AI toepassingen binnen de AgriFood sector. De gekozen werkvorm is informeel en interactief. Tijdens deze sessie lichten wij een aantal initiatieven en vraagstellingen toe welke gekomen zijn uit de opvolging vanuit onder andere de sessies tijdens en na afloop van het congres. Wij nodigen je hier graag voor uit.

Wij hebben dit in een compact programma samengevat. Onze ambitie voor deze bijeenkomst: Het gezamenlijk komen tot op elkaar afgestemde consortiumvormingen met concreet actieprogramma en opvolging rond de geselecteerde initiatieven.

Agenda:

08:30 – 09:00 uur Inloop

09:00 – 10:00 uur Plenaire sessie

– Welkom, voorstellen van het AI-hub AgriFood programmateam

– Toelichting AI-hub programma AgriFood, (René Langevoort)

– Data Delen binnen AgriFood, dilemma’s maar ook oplossingen (Steven Verkuil, Inversable)

Hoe ziet “bottom-up” eruit vanuit het perspectief van een Data Architect;

  • Open innovatie, nieuwe businessmodellen faciliteren maar er zijn wel gezamenlijke regels die we moeten nastreven (bijvoorbeeld geen vendor loc–in);
  • Nieuwe juridische raamwerk vanuit Europa gaat ons helpen;
  • Is er een autoriteit en standaardisatie nodig?

10:00 – 10:30 uur Pauze, mogelijkheid om te netwerken

10:30 – 11:30 uur Break-outs, de partners en bedrijven leveren de inhoud, de deelnemers de energie

Onderwerpen workshops:

  • BoerenDashboard, zijn we al begonnen bij de bodem? Onder leiding van Joep de Vries.
  • Autonome Agri-robotica: hoe plukken we daar vruchten van? Onder leiding van Job Oostveen.
  • Healthy living as a service – SmartFoodHubs, korte keten B2C en B2B. Onder leiding van Claudine Lamoth.
  • Data Delen, studiegroepen, learning communities, hubs en lab’s; Daar kunnen we heel wat van maken! Onder leiding van René Langevoort.

11:30 – 12:00 uur Plenaire wrap-up, actieagenda en concrete afspraken maken

12:00 – 13:00 uur Lunch en netwerken

Waar: IT Hub, Grientsveensweg 29, Hoogeveen

In verband met de locatie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld je tijdig aan. We kijken uit naar je komst dinsdag 31 januari. Tot dan!

Deze sessie wordt verzorgd door: 

René Langevoort | Business Developer AI-hub Noord-Nederland | +31 (0) 6 22 925 007 | rene.langevoort@aihub-noord.nl.

Event informatie

Scroll naar boven
× WhatsApp met ons!