Spheer

Spheer.ai helpt overheden en bedrijven om hun natuur, landbouw, water en assets te monitoren: gedetailleerd, betrouwbaar en frequent. Hiervoor combineren wij satellietdata met krachtige machine learning analysetechnieken.

 

Schaalbare geoAI as a service

Met openbare satellietdata, luchtfoto’s en andere geodata realiseren wij schaalbare oplossingen voor onze klanten voor uiteenlopende vraagstukken in natuur, landbouw, water en stedelijk gebied. Ons zelf ontwikkelde GeoAI Platform Maen prepareert remote sensing data, classificeert grote gebieden en spoort veranderingen op.

 

Natuurkwaliteit als specialiteit

Spheer heeft veel ervaring met het innovatief monitoren van natuurgebied. Onze GeoAI kan uiteenlopende natuurtypen automatisch en schaalbaar in kaart brengen, en frequent informatie aanleveren voor beleid, effectanalyse, beheer en handhaving. Of het gaat om specifieke vegetaties, habittattypen of invasieve exoten, Spheer AI brengt met behulp van platform Maen verschillende typen natuur volledig geautomatiseerd in kaart.

Samenwerken met AI-hub Noord-Nederland?
Wij kunnen helpen.

Scroll naar boven
× WhatsApp met ons!