Onze droom is om de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren door middel van een door de gemeenschap gedreven ecosysteem met focus op oppervlaktewater. We beschermen het gebruik van ons oppervlaktewater als natuurlijke hulpbron voor ons drinkwater en recreatie.

We werken aan een revolutionair platform dat oppervlaktewaterkwaliteit volgens de criteria van de Kaderrichtlijn Water in kaart brengt en in real-time monitort. Onze verschillende gegevensbronnen – van openbare gegevens in de EU tot sensordata en foto’s van burgers – worden geanalyseerd met fysische modellen en AI om de actuele waterkwaliteit te bepalen en voorspellingen te doen.

We garanderen de onveranderlijkheid van de gegevens en onze algoritmen door hun hashes op een openbare blockchain te bewaren op het moment van hun creatie.

Onze klanten variëren van lokale overheden, die ons dashboard gebruiken voor beleidsontwikkeling, tot boeren die met onze sensoren en foto-app hun bedrijfsvoering optimaliseren en best practises aan de overheid bewijzen.

Samenwerken met AI-hub Noord-Nederland?
Wij kunnen helpen.

Scroll naar boven
× WhatsApp met ons!