Bouwstenen

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen met de zeven regionale hubs aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden; Data Delen, Human Capital, Mensgerichte AI, Research en Innovatie en Startups en Scale-ups.

Elke bouwsteen heeft een eigen werkgroep binnen de landelijke AI Coalitie waarbij deelnemers zich kunnen aansluiten voor het aanpakken van sector overstijgende uitdagingen.

De AI-hub Noord-Nederland is aangesloten bij deze landelijke werkgroepen en brengt Noordelijke geïnteresseerden in contact met de landelijke coördinatoren om op die manier goede en brede samenwerkingen te creëren. Ook gaan de bouwstenen deel gaan uitmaken van de projecten die binnen de coalitie worden geïnitieerd.

Verschillende bouwstenen

Data Delen: het opzetten en implementeren van een nationale data-deelaanpak.

Human Capital: AI-talent ontwikkelen, aantrekken en behouden voor Nederland en ontwikkeling van de beroepsbevolking in het kunnen werken met AI.

Mensgerichte AI: het van het begin af aan betrekken van (de Nederlandse) eindgebruikers in een inclusieve benadering, met aandacht voor ethische kaders, veiligheid en privacy, zodat iedereen een winnaar is met AI-technologie.

Research en Innovatie: het verbinden van de Nederlandse kennis- en innovatieketen van AI, zodat binnen Nederland wordt samengewerkt aan een samenhangend en gecoördineerd AI onderzoeks- en innovatieprogramma.

Startups en Scale-ups: het stimuleren en ondersteunen van nieuwe AI gedreven bedrijven.

Samenwerken met AI-hub Noord-Nederland?
Wij kunnen helpen.

Scroll naar boven
× WhatsApp met ons!